دانلود اپلیکیشن فرا موبایل

🔗جهت دانلود اپلیکیشن فرا موبایل میتوانید از دو طریق این کار را انجام دهید

📲روش اول دانلود مستقیم از طریق کلیک بر روی متن زیر 

دانلود از طریق لینک مستقیم

📲روش دوم نصب از طریق مایکت با کلیک بر روی متن زیر 

دانلود از طریق مایکت